Welkom op de website
van Stichting Réveil-Archief


Het Réveil was een opwekkingsbeweging binnen het protestantisme tussen 1820 en 1860. Het beoogde een herleving op geestelijk gebied, maar had ook zijn uitstraling op maatschappelijk, politiek en kerkelijk terrein.

Aanhangers van het Réveil verrichten veel praktisch werk: bestrijding van het alcoholisme, strijd voor afschaffing van de slavernij, het stichten van tehuizen voor kinderen en ongehuwde moeders.

Belangrijke vertegenwoordigers van de beweging waren de koopman Willem de Clercq, de dichter Isaac da Costa, de schrijfster Ida Pierson-Oyens en de predikanten Otto Gerhard Heldring en Hendrik Pierson.

Stichting Réveil-Archief verzamelt en beheert een veelheid aan materiaal van en over het 19de-eeuwse Réveil, maakt dit materiaal toegankelijk en bevordert de bestudering daarvan.

Het verzamelde materiaal heeft betrekking op enige tientallen aanhangers van de beweging. Het bestaat voor een belangrijk deel uit correspondentie van Réveilfiguren onderling en van Réveilfiguren met derden. Ook bevat de collectie veel egodocumenten, waaronder het omvangrijke dagboek van Willem de Clercq. 

   

Vrijdag 2 febr. 2022: Overdracht mémoires Jan Willem Gefken (1807-1887)

Wees welkom op een klein symposium rond de overdracht van de mémoires van Jan Willem Gefken, procureur-generaal in Suriname van 1857 tot 1868 en nauw betrokken bij de afschaffing van de slavernij. Locatie: AllardPierson, Amsterdam.

Lees meer...

Nicolaas Beets
Willem de Clercq
Isaac da Costa
O.G. Heldring
H.J. Koenen
C. van Koetsveld

Steun Stichting Réveil-Archief
en word donateur.

Klik hier om aan te melden

E. v Soeterwoude
J.A. Singendonck
A. Gildemeester
Willem Bilderdijk
I. Pierson-Oyens
Jan de Liefde
Abraham Capadose
P.A. de Genestet